Gdzie nas szukać?

PERINO Sp. z o.o.
Wielgolas Brzeziński
ul. Mazowiecka 46
05-074 Halinów
tel./fax.: +48 22 760 29 00
e-mail: info@perino.pl

NIP 8222290847
REGON 141851556
KRS 0000452738

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy.
Kapitał zakładowy: 200 000,00 zł.